ДОГОВІР З КОРИСТУВАЧЕМ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Приватне підприємство “Брістар” (далі також Виконавець, Ми або Нас, Компанія) пропонує вам використовувати свою Платформу, що включає Сайти, Мобільні додатки, Комп'ютерні програми, ігри та послуги на умовах, викладених в цьому Договорі.

Погоджуючись з цим Договором (надалі також Договір), ви укладаєте з Виконавцем Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін, доступ або використання Вами, фізичною особою, Сайтів, Мобільних додатків, Комп’ютерних програм, контенту, ігор, та послуг (надалі разом "Послуги"), а також правила, обов’язкові для виконання під час користування Послугами. Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається використання будь-яких Сайтів, Мобільних додатків, Комп’ютерних програм, ігор та/ або факт здійснення Користувачем реєстрації на одному з Сайтів Виконавця або в Мобільному додатку, встановлення Комп’ютерної програми або гри, що належать Виконавцю та є частиною Платформи .


Цей Договір є юридичним документом, що роз’яснює Ваші права та обов'язки як Користувача Платформи. Будь-ласка, уважно ознайомтесь з цим Договором, перш ніж отримувати доступ до Платформи та користуватись Послугами. У цьому Договорі слова "включно" та "включаючи" означає "включаючи, але не обмежуючись".

Якщо ви не погоджуєтесь з цим Договором, ви не можете отримати доступ до Послуг або використовувати їх. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору Користувач має право відмовитись від його укладання та повинен залишити Платформу. Реєстрація на одному з Сайтів Виконавця або в Мобільному додатку, встановлення Комп’ютерної програми або гри є повторним підтвердженням згоди з умовами даного Договору. У разі незгоди з Договором Користувач має відмовитись від здійснення реєстрації на Сайті або Мобільному Додатку, встановлення Комп’ютерної програми або гри.


Цей Договір замінює попередні договори, угоди та домовленості з вами. Виконавець може негайно припинити дію цього Договору або будь-яких Послуг для вас або взагалі припинити роботу будь-якого Сайту, Мобільного Додатку, Комп’ютерної програми або гри, надання Послуг чи заборонити доступ до Послуг або будь-якої їх частини в будь-який час з будь-якої причини.

Додаткові умови можуть застосовуватися до певних Послуг, такі як політика конкретної послуги чи діяльності, і такі додаткові умови будуть розкриті Вам у зв'язку з відповідними Послугами в особливих правилах, політиці тощо. Додаткові умови та політики вважаються невід’ємною частиною цього Договору. Додаткові умови повинні мати перевагу над цим Договором у разі виникнення конфлікту щодо відповідних Послуг.


Виконавець може змінювати цей Договір, а також політики та додаткові умови час від часу. Зміни будуть введені в дію після публікації на Сайтах такого оновленого Договору або зміненої політики чи додаткових умов. Ваше подальше використання Платформи та Послуг після такого оновлення означає вашу згоду на обов'язковість цього Договору зі змінами.

Платформа збирає та використовує особисту інформацію у зв'язку з наданням Послуг на умовах, що визначені в Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цього Договору.


Цей Договір є Договором приєднання про надання інформаційних та навчальних послуг (публічна оферта).


Виконавець - Приватне підприємство “Брістар” та Користувач - фізична особа з повною цивільною дієздатністю або фізична особа за згодою та в супроводі одного з батьків, опікуна або піклувальника, що звернулися у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, і зареєструвалися на одному з Сайтів або в Мобільному додатку, встановили Комп’ютерну програму, гру,що разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України, уклали цей договір (далі — Договір).2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями визначеними цим Договором, та правилами і політиками, що становлять невід’ємну частину цього Договору (у випадку їхньої наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на будь-якому Сайті Виконавця або в Мобільному додатку, встановлення Комп’ютерної програми, гри та/або користування Сайтом, Мобільним додатком, Комп’ютерною програмою або грою. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2.2. Баланс – поле меню в Аккаунті Користувача, що відображає наявність авансових коштів.

2.3. Виконавець - Приватне підприємство “Брістар”.

2.4. Договір приєднання (публічна оферта) — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг, в тому числі через мережу Інтернет та локальну мережу (далі - Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Платформою.

2.5. Користувач – фізична особа з повною цивільною дієздатністю або фізична особа за згодою та в супроводі одного з батьків, опікуна або піклувальника, які володіють повною цивільною дієздатністю, що прийняла умови цього Договору та здійснила реєстрацію на одному з Сайтів або в Мобільному додатку, встановила Комп’ютерну програму або гру чи іншим чином використовує Платформу або Послуги.

2.6. Кристал – умовна одиниця, що використовується для встановлення вартості Послуг, а також виступає індикатором наявності авансових коштів.

2.7. Мобільний додаток - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що надає доступ до Послуг Виконавця.

2.8. Обліковий запис (Аккаунт) – електронний інтерфейс для використання можливостей Платформи, доступ до якого здійснюється за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль).

2.9. Платформа (Universinet) – комплекс Сайтів та Мобільних додатків, Комп’ютерних програм з розміщеними на ньому контентом, іграми, доступними послугами та технічними можливостями.

2.10. Репетитор – особа, що прийняла умови Договору з Репетитором, зареєстрована у визначеному Договором з Репетитором порядку.

2.11. Реєстрація - прийняття Користувачем умов цього Договору; і процедура, в ході якої Користувач, за допомогою заповнення відповідних форм на одному з Сайтів або Мобільних додатків, надає Виконавцеві необхідну інформацію для використання Послуг Платформи. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на відповідному Сайті або в Мобільному додатку інструкцій.

2.12. Сайт(и) – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням одного з доменних імен (адреси):
*.bristar.studio;
*.bestrepetitor.com.ua

2.13. Служба підтримки – спеціальна Служба Виконавця, яка консультує Користувачів за їхніми запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим Договором (зокрема, надає допомогу Користувачам з технічних питань), шляхи зв’язку з якою вказані на головній сторінці Сайту.

2.14. Шкільний сервер (Unibox) – програмно-апаратний комплекс, за допомогою якого Користувачі можуть одержувати безкоштовний доступ до деяких платних Послуг, ігор. Шкільний сервер надається Школам за договором про надання послуг на засадах місячної абонплати.

2.15. Комп’ютерна програма - програмне забезпечення, призначене для роботи на персональному комп’ютері, ноутбуці або інших стаціонарних пристроях, що надає доступ до Послуг Виконавця.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ПОСЛУГИ.

3.1. У рамках цього Договору Виконавець надає Користувачам можливість використовувати Сайти, Мобільні додатки, Комп’ютерні програми, ігри для одержання доступу і приватного використання навчальних матеріалів та ігор, одержувати інші Послуги, а Користувач зобов'язується використовувати Сайти та Мобільні додатки, Комп’ютерні програми, а також навчальні матеріали, ігри та інші Послуги на умовах цього Договору. Платформа не зводить користувачів один з одним, але Користувачі мають можливість самостійно налагодити контакт між собою у межах функціоналу Платформи.

3.2. Послуги Виконавця надаються за принципом “як є”. Виконавець не гарантує відсутність будь-яких багів, безперебійну роботу Платформи, чи те, що Послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача.

3.3. Universinet є навчальною та комунікаційною платформою. Користувачі також можуть придбати онлайн-уроки, доступ до навчальних ігор та іншого контенту. Послуги в розумінні цього Договору являють собою надання Користувачу можливостей відповідно до умов цього Договору, зокрема:

• використовувати безкоштовні навчальні ігри та інший безкоштовний навчальний контент, який можна знайти за посиланням КОНТЕНТ

• придбати і отримати онлайн-уроки та доступ до навчальних ігор, онлайн-вебінарів та інших навчальних матеріалів, що не є безкоштовними;

• одержувати доступ до деяких платних послуг за допомогою підключення до Шкільного сервера;

• спілкуватись та обмінюватись досвідом, контентом та інформацією з іншими Користувачами або Репетиторами.


3.4. Перелік Послуг може змінюватись, розширюватись або зменшуватись на розсуд Виконавця. Актуальна інформація щодо Послуг розміщується на Платформі.

3.5. Вибір зареєстрованого Користувача до взаємодії здійснюється на основі вільного волевиявлення.

3.6. Якщо інше не узгоджено Виконавцем в окремій письмовій угоді з Користувачем, Послуги надаються виключно для вашого особистого некомерційного використання.

3.7. Користувач визнає, що Платформа не надає юридичні, податкові чи інші консультації.

3.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-який обмін інформацією між Користувачами, Користувачами та Репетиторами та наслідками такого обміну.

3.9. Виконавець не володіє навчальним контентом, що створюється та належить Користувачам, Репетиторам (авторам такого змісту).


4. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. Щоб використовувати Платформу та одержувати Послуги, ви повинні зареєструвати або використовувати раніше створений Обліковий запис Користувача на Платформі.

4.2. Ви можете створити Обліковий запис Користувача лише в тому випадку, якщо:

a) ви є фізичною особою віком від 18 років або володієте повною цивільною дієздатністю (у вашій країні проживання), або дитиною, що діє під наглядом та з дозволу батьків чи осіб, які відповідно до законодавства опікуються дитиною. Корпорації, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства та інші юридичні або комерційні суб'єкти не можуть створити Обліковий запис Користувача;

b) ви не є особою, якій Виконавець в окремому порядку заборонив використовувати Платформу.


4.3. Під час створення або оновлення Облікового запису Користувача вам необхідно надати Виконавцю повну, точну та актуальну особисту інформацію, таку як (але не обмежуючись нею): ваше ім'я, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти та іншу інформацію, яку вимагатиме Виконавець. Компанія не несе відповідальності за точність та достовірність наданих Користувачем даних. Крім того, Виконавець може вимагати від вас надавати платіжну інформацію, для внесення авансового платежу з метою одержання платних Послуг. Збереження, обробка та використання вашої особистої інформації Виконавцем регулюється Політикою конфіденційності, розташованою за посиланням: Політика конфіденційності

4.4. Користувач при зміні будь-яких введених при реєстрації даних повинен актуалізувати їх у своєму Аккаунті.

4.5. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при реєстрації на Платформі.

4.6. У процесі створення Облікового запису у Користувачу може виникнути необхідність вибрати унікальне ім'я Користувача (Логін) та/або пароль (разом названі нижче як «Інформація для входу»). Ви погоджуєтесь, що ви не будете використовувати своє справжнє ім'я як пароль для Облікового запису, і ви не будете ділитеся Обліковим записом або Інформацією, що використовується для входу з будь-якими третіми особами.

4.7. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності Інформації для входу, і несе відповідальність за всі способи використання Інформації для входу до Облікового запису, включаючи сплату коштів в якості авансового платежу та використання таких коштів для здійснення доступу до платних Послуг Платформи, незалежно від того, чи це здійснено та дозволено Користувачем. У тому випадку, якщо Користувач усвідомлює або обґрунтовано підозрює будь-які порушення безпеки, включаючи, але не обмежуючись, будь-які втрати, крадіжку чи несанкціоноване розголошення Інформації для входу, Користувач повинен негайно повідомити про це Виконавця за посиланням: Контакти

4.8. Неповнолітні особи можуть використовувати Обліковий запис Користувача, створений одним із їхніх батьків або їхнім законним опікуном. У такому випадку, якщо ви дозволите вашій неповнолітній дитині або особі, що знаходиться під вашою опікою використовувати Обліковий запис Користувача на Платформі, ви цим погоджуєтесь з цим Договором від свого імені та імені вашої дитини, і ви розумієте та погоджуєтесь, що ви будете нести відповідальність за користування вашою дитиною або особою, що перебуває під вашою опікою, Обліковим записом Користувача.

4.9. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд відмовляти, призупиняти чи скасовувати доступ Користувача до Платформи та Послуг після виявлення того, що будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена на Платформі, або інша поведінка будь-яким чином порушує цей Договір, права інших осіб, або вводить в оману чи може призвести до будь-якої моральної чи матеріальної шкоди, або яка використовується для шахрайства, чи порушує закон, або з якихось інших причин, на власний розсуд Виконавця.

4.10. Сторони узгодили, що Користувач може бути авторизованим в Шкільному сервері, використовуючи свій Аккаунт. У такому випадку, використання можливостей Шкільного серверу регулюється положеннями відповідного Договору про видачу ліцензії на використання комп’ютерних програм.

4.11. Авторизація Користувача у Шкільному сервері здійснюється суб’єктом, що є абонентом відповідно до договору про видачу ліцензії на використання комп’ютерних програм, на його власний розсуд відповідно до положень такого договору.

4.12. Використовуючи доступ до Шкільного серверу, Користувач підтверджує, що ознайомлений з відповідним Договором про видачу ліцензії на використання комп’ютерних програм та зобов’язується використовувати можливості такого Шкільного серверу з врахуванням усіх його положень.


5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умовами надання Послуг є:

a) ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття;

b) обов'язкова реєстрація Користувача на Платформі з заповненням усіх обов’язкових полів, в тому числі інформації для входу: Логін і Пароль;

c) наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуг онлайн;

d) можливість ідентифікації Виконавцем Користувача за реквізитами доступу;

e) наявність достатньої суми авансових коштів внесених Користувачем та їх списання для отримання Платних послуг;

f) відповідність всієї наданої Користувачем інформації законодавству України та відсутність претензій третіх осіб щодо неї, її достовірність, правдивість; відсутність будь-якої інформації, що може бути образливою для будь-яких Користувачів, Репетиторів та/або Виконавця.


5.2. Користувачам та будь-яким іншим особам забороняється:

a) вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Платформи;

b) намагатися отримати доступ до будь-якого Аккаунту, що не належить такій особі, шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

c) завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми на Платформі, через неї або з її використанням;

d) використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайтах і (або) взаємодії з Сайтами, Мобільними додатками та при використанні їхніх Послуг;

e) використовувати для внесення авансового платежу грошові кошти або електронні гроші, отримані злочинним шляхом;

f) видаляти будь-який знак копірайту, торговельну марку або іншим способом забирати зазначені повідомлення про права з належних Замовнику та (або) його ліцензіарам об’єктів;

g) створювати заново, змінювати, створювати похідні твори на основі матеріалів Платформи або матеріалів, що були одержані під час надання Послуг Користувачу; поширювати, ліцензувати, передавати в оренду, продавати, перепродавати, публічно демонструвати, публічно виконувати, створювати потік, публічно розміщувати або яким-небудь іншим чином експлуатувати Послуги, окрім як у випадках, спеціально погоджених Виконавцем;

h) здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних.


5.3. Платна Послуга вважається наданою з моменту одержання Користувачем доступу до гри або контенту.

5.4. Послуга у вигляді приватного уроку споживається в процесі проведення такого приватного уроку та вважається наданою та з моменту завершення такого приватного уроку.

5.5. Платна Послуга вважається наданою належним чином у випадку відсутності мотивованої претензії з боку Користувача протягом 10 календарних днів з дня надання такої Послуги. Відсутність мотивованої претензії свідчить про те, що послуги надані належним чином, повністю прийняті Користувачем, а також про те, що Акт наданих послуг (далі – Акт) вважається підписаним

5.6. Акт, може надаватись Користувачу в електронному вигляді за вказаною в Обліковому записі електронною адресою виключно за його вимогою.

5.7. Вимога оформляється у вигляді заявки до Виконавця (Служби підтримки) у довільній формі. Виконавець може затребувати додаткову інформацію для надання такого Акту.


6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Виконавець має право:

a) вносити зміни та/або доповнення до умов цього Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень, але з розміщенням нової редакції на Сайтах та в Мобільних Додатках з повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на Головних сторінках Сайтів та Мобільних додатків;

b) закрити або призупинити функціонування Сайтів, Мобільних додатків або будь-якої їх частини, змінити Сайти, Мобільні додатки, Комп’ютерні програми, ігри, Послуги повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни до інформації Виконавця, розміщеній на Сайтах, в Мобільних додатках;

c) проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Платформи;

d) встановлювати та/або в односторонньому порядку змінювати ціну Послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни на Сайтах, в Мобільних додатках, іграх;

e) встановлювати та/або в односторонньому порядку змінювати еквівалент Кристала в гривні;

f) змінювати перелік або припиняти надання Послуг;

g) збирати та систематизувати дані для ведення статистки;

h) надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сайти, Мобільні додатки, Комп’ютерні програми, ігри, послуги Виконавця або інформацію рекламного характеру тощо;

i) направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Аккаунту Користувача, обмежувати або забороняти доступ до Сайтів, Мобільних додатків, Комп’ютерних програм, ігор, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Платформою, в разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень відповідних органів державної влади;

- виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог законодавства України;

- вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця.

j) призупинити доступ Користувача до Платформи у випадку виникнення технічних несправностей з метою усунення таких. Виконавець вживає заходів для усунення несправностей у найкоротші терміни, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.


6.2. Після реєстрації Користувач має право:

a) отримувати Послуги належної якості;

b) використовувати відповідні функціональні можливості Платформи для відновлення втраченого паролю;

c) надавати на розгляд Виконавця своїх побажань та/ або пропозицій щодо поліпшення роботи Платформи;

d) одержувати інформацію про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України;

e) вносити авансові платежі та використовувати їх для оплати платних послуг.


6.3. Користувач зобов'язується:

a) дотримуватися умов Договору;

b) не порушувати авторські права Виконавця та третіх осіб;

c) дотримуватись вимог законодавства України;

d) використовувати доступ до Платформи, Послуг, інформацію та контент, які він отримує за результатами отримання Послуг тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею третім особам у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею.


7. АВАНСОВІ ПЛАТЕЖІ. ОПЛАТА ПОСЛУГ.

7.1. Окрім безкоштовних Послуг Користувач має можливість одержувати доступ до платних ігор, контенту та Послуг, у тому числі одержувати приватні уроки Репетиторів.

7.2. Користувач має право вносити авансові платежі для одержання платних Послуг. Мінімальний можливий розмір авансового платежу визначається у Ціновій політиці Виконавця.

7.3. Авансовий платіж сплачується Користувачем будь-яким зручним для нього способом серед тих, що вказані в Способах оплати на Платформі. Кількість наявних, але не використаних авансових коштів відображається в Кристалах у меню «Баланс» в Аккаунті Користувача.

7.4. Еквівалент кристала у гривні визначається Виконавцем та зазначається в окремій Ціновій політиці, що є невід’ємною частиною даного Договору. Користувач має можливість переглядати свій Баланс для отримання актуальної інформації щодо наявних авансових коштів.

7.5. Для зручності Користувача в Ціновій політиці може вказуватись еквівалент вартості кристала в іноземній валюті. В такому разі будь-які конвертації здійснюються відповідно до курсу та з урахуванням комісій платіжної системи або банку, який здійснює таку конвертацію. Будь-які конвертації здійснюються за рахунок Користувача. Комісії платіжним системам сплачуються за рахунок Користувача.

7.6. Кристали ні в якому разі не є електронними грошима і використовуються виключно з метою підтримання ігрового формату Платформи.

7.7. Ціни на доступ до ігор, контенту та одержання Послуг вказуються у Кристалах.

7.8. Обираючи конкретну платну послугу та натискаючи поле меню «сплатити», Користувач тим самим погоджується з усіма умовами надання обраної послуги, включаючи її вартість.

7.9. Списання кристалів з Балансу Користувача є списанням авансових коштів за надані Послуги.

7.10. Авансові платежі не підлягають поверненню Користувачу та можуть бути використані винятково для одержання доступу до платних ігор, контенту та Послуг у межах Платформи.


8. АВТОРСЬКІ ПРАВА

8.1. Виконавець є власником або ліцензіатом усіх прав власності пов'язаних з Платформою, іграми, Обліковими записами, а також усіма їхніми функціями і компонентами. Платформа або ігри можуть містити матеріали, ліцензовані третіми особами на користь Виконавця, і такі треті особи можуть висунути свої претензії, що випливають із їхнього права власності, у разі порушення вами умов цього Договору. Виконавець не несе відповідальності за порушення Користувачем прав третіх осіб-ліцензіарів Виконавця.

8.2. Виконавцеві належить або ліцензується в тому числі, але не обмежуючись, наступне:

a) весь віртуальний контент, який відображається на Платформі або в іграх, зокрема:

• візуальні компоненти: ігрові зони, художні роботи, структурний або ландшафтний дизайн, анімація і аудіовізуальні ефекти;

• теми, концепції, історії і сюжетні лінії;

• персонажі: імена, подібності, а також висловлювання персонажів гри;

• елементи: віртуальні товари, валюта, зілля, одяг, тварини та ін. .;

b) всі дані і комунікації, які створюються і присутні на Платформі або в іграх;

c) всі звуки, музичні композиції і записи, а також звукові ефекти Платформи або ігор;

d) комп'ютерний код, включаючи вихідний код;

e) назви, методи роботи, програмне забезпечення, супутня документація, а також всі інші оригінальні авторські роботи, що містяться на Платформі або в іграх;

f) всі Облікові записи. Виконавець не допускає передачу Облікових записів. Користувач не може купувати, продавати і дарувати Обліковий запис, а також пропонувати до придбання, продажу або дарування будь-який Обліковий запис - будь-яка подібна спроба буде недійсна і може призвести до втрати Облікового запису;

g) всі нематеріальні права, які пов'язані з Платформою або іграми, зокрема право на авторство, а також право на цілісність певних оригінальних авторських робіт;

h) право на створення похідних робіт.


8.3. Аудіо-, відео-, графічні матеріали, що створюються в процесі надання Послуг Репетиторами, належать Репетиторам і ліцензуються кожним конкретним Репетитором в рамках надання послуг Користувачам для власного некомерційного використання з метою навчання.

8.4. Користувач погоджуєтеся з тим, що не буде створювати будь-які роботи на основі контенту, ігор та результатів наданих Послуг з комерційною метою, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором або окремою угодою з Виконавцем, Репетитором або його ліцензіаром.

8.5. Користувач зобов’язується не порушувати права Репетиторів та не використовувати одержаний контент з комерційною метою. Користувач самостійно несе відповідальність за порушення будь-яких прав Репетитора.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за порушення Користувачам прав третіх осіб.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження на Платформі будь-якого контенту, що створений Репетиторами або Користувачами в процесі комунікації, надання/одержання Послуг.

8.8. У межах одержання платних послуг з залученням Репетиторів та одержання Контенту, що належить таким Репетиторам у процесі одержання таких послуг, Користувач одержує від такого Репетитора вічну та безвідкличну ліцензію без обмежень у території для використання у власних навчальних інтересах, без права передачі у суб-ліцензію, без права змінювати, створювати суміжні роботи, поширювати, публічно показувати, привселюдно виконувати і будь-яким іншим способом використовувати в своїх комерційних інтересах, окрім як за письмовою згодою Репетитора.


9. КОНТЕНТ, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМИ

9.1. Виконавець надає Користувачу право (наскільки це буде технічно можливо відповідно до опцій Платформи, зазначених додатково у відповідних меню) час від часу надавати, завантажувати, публікувати або яким-небудь іншим способом робити доступним для Платформи, Користувачів та Репетиторів текстові фото-, аудіо,-відео матеріали та інформацію, включаючи пов'язані з Послугами коментарі, відгуки, обмін ними між Користувачами та між Користувачами і Репетиторами.

9.2. Виконавець зберігає за собою право визначати формат, в якому Контент користувачів може бути завантажений, і дозволений розмір файлів, які Користувач бажає завантажити. Якщо розмір файлу перевищує дозволений розмір або формат файлу не відповідає визначеним Виконавцем форматам, Користувач не зможе завантажити такі файли.

9.3. Використовуючи або отримуючи доступ до Платформи чи Послуг, Користувач погоджується, що Виконавець може збирати і використовувати контент, розміщений Користувачем на Платформі (Контент користувачів) і відповідну інформацію на умовах цього Договору. Користувач також визнає і погоджується, що така інформація про нього може бути використана Виконавцем на свій розсуд.

9.4. Виконавець може негайно видалити будь-яку інформацію, включаючи Контент Користувача, якщо цей Договір буде припинений.

9.5. Будь-який Контент Користувача, що завантажений на Платформу, залишається власністю Користувача. Однак, завантажуючи Контент Користувача на Платформу або створюючи його в межах Платформи, Користувач надає Виконавцю вічну, безвідкличну, безоплатну ліцензію без обмежень у території, з правом передачі у суб-ліцензію, правом копіювати, змінювати, створювати суміжні роботи, поширювати, публічно показувати, привселюдно виконувати і будь-яким іншим способом використовувати в своїх інтересах будь-яким способом такий контент Користувача у всіх форматах і каналах поширення, які відомі зараз або будуть розроблені у майбутньому (зокрема, у зв'язку з Послугами і бізнесом Компанії або сайтів третіх сторін або їхніх послуг), без будь-якого повідомлення або отримання згоди від Користувача.

9.6. Користувач погоджується не надавати Контент Користувача, який є дискредитуючим, наклепницьким, порнографічним, з елементами насильства, непристойним, незаконним, або яким-небудь іншим чином таким, що є образливим.

9.7. Виконавець може, але незобов'язаний переглядати, моніторити, чи видаляти Контент Користувача на власний розсуд у будь-який час з будь-якої причини, без повідомлення Користувача.

9.8. Користувач підтверджує та гарантує, що:

a) Користувач єдиний, або ексклюзивний власник всього Контенту Користувача або має всі права, ліцензії, згоди і дозволи, необхідні для надання Платформі ліцензії на Контент Користувача;

b) ні Контент Користувача, ні його завантаження, передача, публікація або будь-яка інша дія, що зробить такий контент доступним, ні використання Виконавцем або іншими Користувачами контенту Користувача, так, як це описано в цьому Договорі, не порушує або будь-яким чином, незаконно не привласнює та/або не обмежує права інтелектуальної власності третіх сторін або їхні майнові права, чи права третіх осіб на приватне життя, та не призведе до такого результату як порушення будь-якого застосовного права або регуляції.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Будь-які суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний конфлікт неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг, включаючи (але не обмежуючись ними) випадки, коли Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти чи інформацію, що мають істотне значення для надання таких Послуг.

10.4. Виконавець несе відповідальність перед Користувачем лише за прямі, спричинені діями Виконавця, збитки, в межах сум, сплачених Користувачем за послуги Виконавця.

10.5. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Платформи, вмістом Платформи або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Платформи.

10.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

10.7. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Платформі Користувачами або Репетиторами, та/або коректність висловлювань Користувачів або Репетиторів.

10.8. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу, поки діють обставини непереборної сили, сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик, пов’язаний із наслідками форс-мажорних обставин.

10.9. У разі закриття Облікового запису Користувача, Користувач не матиме ніяких претензій до Виконавця.

10.10. Виконавець не гарантує безперебійну та постійну роботу Платформи та ігор без дефектів та багів і не може нести будь-яку відповідальність за несправність роботи Платформи чи ігор.


11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на одному з Сайтів, в Мобільному додатку, встановлення Комп’ютерної програми, гри.

11.2. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Сайтах та в Мобільних додатках.

11.3. Цей Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Платформою підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

11.4. Користувач може розірвати цей Договір за власним бажанням шляхом надсилання Заявки у довільній формі до Виконавця (Служби підтримки).

11.5. Розірвання Договору Користувачем не зобов'язує Виконавця відшкодовувати Користувачу сплачені авансові платежі, сплачені за Послуги кошти, а також будь-які інші витрати.

11.6. Створюючи Аккаунт, ви погоджуєтеся, що Виконавець може час від часу посилати Вам інформаційні тексти (смс) повідомлення або електронні повідомлення як частину нормальних бізнес-операцій в рамках Вашого використання Послуг. Ви можете відмовитися від отримання текстових (смс) повідомлень і/або e-mail'ів від Виконавця в будь-який момент, звернувшись у Службу підтримки. Ви розумієте і підтверджуєте, що відмова від отримання текстових (смс) повідомлень і / або e-mail'ів може спричинити зміни у Вашому користуванні Послугами (відмова у доступі і так далі).

11.7. Договір вважається розірваним з моменту видалення Виконавцем Аккаунту Користувача.

11.8. До цього Договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.9. У разі якщо будь-яке з умов або положень Договору буде визнано будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, що залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України. Неможливість забезпечення дотримання будь-яких прав або положень цього Договору Виконавцем не означає відмови від такого права або положення з боку Виконавця.

11.10. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.